نام كاربري    
رمز عبور  
     
 

قبل از ورود به سایت به نکات زیر توجه نمایید :

در حال حاضر انتخاب پروژه و یا کارآموزی فقط برای نیم سال تحصیلی جاری  نيمسال دوم 94-93  فعال می باشد.

قبل از تایید انتخاب پروژه و یا کارآموزی از انتخاب خود مطمئن شوید زیرا امکان تغییر آن فراهم نمی باشد.

پروژه ها عمدتا بصورت 2 نفره قابل انتخاب می باشند که در زمان انتخاب می توانید از نام همگروهی خود مطلع گردید.